Dille sevmek yetmiyor biraz kalple oda kifaye etmiyor tüm benliğin ve ruhunla sevmedikçe gerçek sevgiyi ve sevmeyi anlamamış sın demektir .