Gizlilik   10 yıl önce

\"İslâm, Câhiliyetten kalma ırkçılık ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır ...\" #Hadis [Buharî, Ahkâm: 4]