Gizlilik   10 yıl önce

\"Zulümden sakınınız. Zira zulüm, kıyâmet günü sahibini saran karanlıklar olacaktır.\" #Hadis (Buhârî, Mezâlim, 8; Tirmizi, Birr, 83).