Gizlilik   10 yıl önce

\"Yâ Rabbî! Beni göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsime bırakma!” #Hadis (Câmiu\'s-Sağîr, c.1,s.58)