Soruldu mu \"Ne bilirsin\" diye; \"Haddimi bilirim\", soruldu mu \"Ne istersin\" diye; \"Hakkımı isterim\" demeli...!