Tolstoy\'a göre; \"Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.\"