Hayat zormuş beni yormuş her başlangıç bir sonmuş.