Gizlilik   8 yıl önce

“Allah Teâlâ müttakî, gönlü zengin, kendi halinde işiyle ve ibadetiyle uğraşan kulunu sever.” #Hadis (Riyazü\'s salihin, No.598)