\" Ebâbilleri gönder yâ Rab diye feryat etmenin bir faydası yok... Bir buçuk MİLYAR müslümanız, Ebâbile ne hâcet ? MısırdaKatliamVar\"